Aks generator cung cấp giải pháp toàn diện cho phát điện chính / dự phòng từ 10-3000kva. Chúng tôi thiết kế và cài đặt sức mạnh ...